gymmexx-logo

Et komplett digitalt system

Med 24SevenOffice får din bedrift et kraftig ERP-system med alt fra CRM, Økonomi- og Regnskapsprogram, Lønn, Prosjektstyring, Timeregistrering, Rapportering, Reiseregning til Lønn. Du har full kontroll over bedriftens prosesser fra A til Å – i ett ferdig integrert system.

Systemet er 100% skybasert, der kunder kan jobbe effektivt og holde seg oppdatert fra både laptop, nettbrett og mobil – uansett om ansatte er på farten eller på kontoret.

Det er helt fleksibelt hvilken funksjonalitet din bedrift – og hver enkelt ansatt skal ha tilgang til. Systemet er skalerbart, hvilket betyr at du enkelt kan oppgradere, legge til nye brukere og integrere nye tjenester i takt med hvordan bedriften utvikler seg.

Regnskap

Vi benytter et moderne regnskapssystem som gir deg konstant tilgang til din oppdatert regnskap. Vi ser gjerne at du sender oss bilagene elektronisk

Noen av våre regnskapstjenester:

 • Tilrettelegging for effektiv bilags behandling
 • Kontering og registrering av bilag
 • Remittering/betaling av fakturaer
 • Avstemminger og dokumentasjon
 • Utfylling av MVA-oppgave
 • Utfylling av andre offentlige oppgaver, statistikker etc

Fakturering

Vi utarbeider, kontrollerer og sender utgående fakturaer i henhold til formelle krav. Du kan også fakturere selv via vårt online regnskapssystem.

Noen av våre faktura tjenester:

 • Abonnenter faktura
 • OCR innbetaling mot KID
 • Purring
 • Inkasso
 • Efaktura/ EHF faktura
 • Vipps Faktura

Rapportering

Periodevise rapporter er viktig for å følge med på et selskaps økonomiske situasjon. Våre rapporter er enkle å lese og kan tilpasses ditt behov. Vi bistår også med regnskapsmessig analyse hvis man har behov for hjelp til å forstå tallene bedre.

Lønn og reiseregning

Vi sørger for kvalitetssikret lønnskjøring for alle dine ansatte. Vi utarbeider, kontrollerer og rapporterer lønnen i henhold til regelverket. Få full kontroll og effektiviser reiseutgifter på en smart måte.

Noen av våre lønnstjenester:

 • Lønnsslipper på E-post
 • Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • Utfylling og innsendelse av terminoppgaver
 • Feriepenger
 • Oppfølging av fagforeningskontingenter
 • Utfylling og innsendelse av lønns- og trekkoppgaver
 • Refusjon av sykepenger
 • Obligatorisk tjenestepensjon – OTP
 • A-melding

Rådgivning

Noen av våre rådgivings tjenester:

 • Gjennomgang og tilrettelegging av regnskapsrutiner
 • Opplæring
 • Budsjettering
 • Regnskapsanalyser
 • Kredittvurdering av kunder
 • Rapportering
 • Controllerfunksjon
 • Selskapsetablering
 • MVA registrering

Vårt mål er å få til et samarbeid som går utover tradisjonelle regnskapstjenester. Vi ønsker å hjelpe deg med å effektivisere din hverdag og legge til rette for din bedrifts vekst og framgang.

Årsoppgjør

Utarbeidelse, kvalitetssikring og innsending av årsregnskap, noter og årsberetninger. Vi sørger for at et komplett årsregnskap med vedlegg blir innsendt innen fristen.

Noen av våre årsoppgjør tjenester:

 • Avstemmingsperm til revisor med dokumentasjon av balansen
 • Innsendelse av aksjonærregisteroppgaven
 • Utarbeidelse av selvangivelse og øvrige ligningsdokumenter
 • Utarbeidelse av årsregnskap med noter
 • Bistand ved utarbeidelse av årsberetningen
 • Kontroll av Skatteoppgjøret